دانلودDownload

این نرم افزار 25 نوار ابزار جدید به Word اضافه می کند که با استفاده از آن ها می توانید انواع و اقسام شکل ها، ابزارها، فرمول ها و علائم مورد استفاده در علوم مختلف مانند شیمی، فیزیک و ریاضی را تنها با یک کلیک متن خود اضافه کنید.

Science 62

 دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب

+ نوشته شده در  سه شنبه 26 آذر1387ساعت 4:0  توسط مدیر وبلاگ |  پیشنهادات

 

این هم نسخه جدید نرم افزار قبلی با کلی امکانات اضافه که مطمئنا شما را شگفت زده خواهد کرد. همان طور که قبلا نیز اشاره شده بود، این نرم افزار تعداد زیادی نوار ابزار جدید به Word اضافه می کند که با استفاده از آن ها می توانید انواع و اقسام شکل ها، ابزارها، فرمول ها و علائم مورد استفاده در علوم مختلف مانند شیمی، فیزیک و ریاضی را تنها با یک کلیک به متن خود اضافه کنید.

از جمله امکانات جدید این نرم افزار در مورد شیمی نسبت به نسخه قبلی می توان امکان درج شکل ابزارها به صورت سه بعدی و درج نشانه شیمیایی عناصر با عدد اتمی و عدد جرمی و .... را نام برد. هم چنین سازگاری با Office 2007 نیز یکی از برتری های این نسخه نسبت به نسخه قبلی است. در زیر برخی شکل های رسم شده با این نرم افزار را مشاهده می کنید:

شکل وسایل شیمی 


ادامه مطلب

+ نوشته شده در  سه شنبه 26 آذر1387ساعت 3:59  توسط مدیر وبلاگ |  پیشنهادات

 

این فونت شامل تعدادی از علائم مورد استفاده در شیمی می باشد که به عنوان نمونه می توان فلش دوطرفه برای نوشتن واکنش های تعادلی، اوربیتال های مورد استفاده در رسم آرایش الکترونی و ... را نام برد.

Chemistry Font فونت شیمی


ادامه مطلب

+ نوشته شده در  سه شنبه 26 آذر1387ساعت 3:58  توسط مدیر وبلاگ |  پیشنهادات

 

نرم افزار FxChem نرم افزاری است بسیار مفید که می تواند بخش اعظمی از مشکلات شما را در تایپ معادلات شیمیایی در Word حل کند

FXChem


ادامه مطلب

+ نوشته شده در  سه شنبه 26 آذر1387ساعت 3:56  توسط مدیر وبلاگ |  پیشنهادات

 

ChemOffice transforms your PC into a chemical & biological publishing, modeling, and database workstation.

ChemOffice is for Windows only. Macintosh users can purchase ChemDraw which includes the latest and most feature-filled version of ChemDraw for the Macintosh. There is no Macintosh software included with ChemOffice.

This ultimate suite includes ChemDraw Ultra 11.0, MestReC, BioViz Ultra 11.0, BioDraw Ultra 11.0, Chem3D Ultra 11.0, GAMESS Pro 11.0, BioOffice Ultra 2008, BioAssay Ultra 11.0, ChemFinder Ultra 11.0, Inventory Ultra 11.0, E-Notebook Ultra 11.0, as well as a full suite of databases: ChemINDEX, ChemACX, & Ashgate Drugs. It adds the BioViz, BioAssay and Inventory applications, as well as the ChemACX and Ashgate Drugs

دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب

+ نوشته شده در  چهارشنبه 8 آبان1387ساعت 13:25  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ

 

برنامه محاسبه افت فشار در لوله ها در حالت دو فازی

 

 دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب

+ نوشته شده در  چهارشنبه 8 آبان1387ساعت 13:23  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ

 

Another program to aid you in insulation calculation is an Excel 97 spreadsheet called "Insulated Pipe Temperature Prediction Spreadsheet". This spreadsheet can be used to calculate the temperature inside an insulated pipe based on the linear heat loss.
 

 
 دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب

+ نوشته شده در  چهارشنبه 8 آبان1387ساعت 13:22  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ

 

On-Line Heat Exchanger Sizing

Calculate the heat load of a liquid-liquid, gas-gas, liquid-gas, evaporator, or condenser application. This program also calculates the outlet temperature or process flowrate of one side of the exchanger. After you calculate your results, this program also allows you to submit them directly to heat exchanger vendors for quotation.

Heat Exchanger Sizing       دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب

+ نوشته شده در  چهارشنبه 8 آبان1387ساعت 13:21  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ

 

VLECalc 1.2

Vapour - Liquid Equilibrium, developed by William D. Kovats. For Windows.

 دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب

+ نوشته شده در  چهارشنبه 8 آبان1387ساعت 13:19  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ

 

Chemical Predictor 1.0

Wonderful software for the chemical prediction of electrochemical reactions, developed by Ivan Kessel.

دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب

+ نوشته شده در  چهارشنبه 8 آبان1387ساعت 13:18  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ

 

Cooling Tower
 
Quick design of cooling towers. DOS. Developed by Dudley J. Benton, TVA Engineering Lab.
دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب

+ نوشته شده در  چهارشنبه 8 آبان1387ساعت 13:17  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ

 

به علت در خواست زیاد نرم افزار شیمی این نرم افزارها نیز به وبلاگ موقتا زبان اصلی اضافه می شود.

زحمت ترجمه را خودتان بکشید.

CHEMIX School

Chemistry software equipped with a periodic table, molecular 3-D viewer, curve fit, spectroscopy, conversion table, dictionary and many advanced graphic tools and calculators. Chemistry lessons and problems are included. More Info Add Date: 2007-06-10 Size: 1447 (KB) Rate: Price: $ 39.00 Download
ChemLab An interactive chemistry lab simulation for Windows More Info Add Date: 2003-06-16 Size: 2714 (KB) Rate: Price: $ 29.99 Download
CHEMSPREAD PRO Chemistry spreadsheet calculator, Java applet balances equations/stoichiometry More Info Add Date: 2003-01-22 Size: 1103 (KB) Rate: Price: $ 15 Download
Atoms, Bonding and Structure Unique interactive multimedia Chemistry teaching software. More Info Add Date: 2003-02-14 Size: 713 (KB) Rate: Price: $ 24 Download
Atoms, Symbols and Equations Unique interactive multimedia Chemistry teaching software. More Info Add Date: 2003-08-03 Size: 696 (KB) Rate: Price: $ 24 Download
The Atom Builder Interactive Chemistry teaching software. More Info Add Date: 2004-01-09 Size: 579 (KB) Rate: Price: $ 42 Download
Ionic Bonding Interactive Chemistry teaching software. More Info Add Date: 2004-01-09
/ 0 نظر / 25 بازدید