شیمی

هیدروزن به عنوان سوخت وسایل نقلیه
نویسنده : ابوالفضل اصغری - ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ دی ،۱۳۸٧

هیدروژن سبکترین گاز دو اتمی است که در شرایط فشار و دمای عادی به صورت گاز می باشد، برای استفاده از آن بعنوان سوخت نیاز به انرژی اولیه جهت استخراج آن از سایر منابع طبیعی و تبدیل آن به شکل مناسب جهت استفاده درموتورهای احتراق درونسوز یا پیل های سوختی هست.

روشهای تولید:

بسیاری از مواد شیمیایی و هیدروکربورها و آب دارای هیدروژن می باشند. بنابراین می توان هیدروژن را از بسیاری از منابع طبیعی از جمله گاز طبیعی، آب و متانول استخراج نمود.

 متداول ترین روش تولید هیدروژن، الکترولیز و تولید گاز سنتز از فرآیند ریفرمینگ بخار (steam reforming) و اکسیداسیون جزئی است. در حال حاضر بیشترین مقدار هیدروژن تولیدی از منابع سوخت های فسیلی و فرآیندهای پتروشیمیایی بعنوان محصول فرعی می باشد.

 

  • ریفرمینگ گاز طبیعی توسط بخار آب :

این فرآیند گرماگیر و با استفاده از کاتالیست در دمای ºC850 ودر فشار bar25 مطابق معادلات شیمیایی زیر انجام می شود.

CH4 + H2      <        CO + 3H

2

 

CO + H2      <         CO2 + H2

 

منواکسیدکربن به روش جذب یا جداسازی از طریق غشای نیمه تراوا از محیط واکنش حذف می شود.

 

·        اکسیداسیون جزئی هیدروکربورها:

اکسیداسیون جزئی هیدروکربورها واکنشی گرمازا همراه با تولید اکسیژن و بخار می باشد. مقدار اکسیژن و بخار آب به نحوی کنترل می گردد که پیشرفت واکنش بدون نیاز به افزایش انرژی خارجی باشد. معادله شیمیایی واکنش بطور مثال به صورت زیر است.

C8H18+ H20+ 9/202         <        6CO+ 2CO2+ 10H2

 

  • روش PLASMA ARC PROCESS

در این روش  با  استفاده از الکتریسیته و به روش Plasma arc  از گاز طبیعی یا نفت در دمای

C º 1600 ، کربن خالص و هیدروژن تولید می شود. براساس این روش در یک واحد نیمه صنعتی می توان با استفاده از گاز طبیعی به میزان m3/hr 1000 و kw2100 برق، kg/hr500 کربن و m3/hr 2000 هیدروژن تولید نمود.

علاوه بر روشهای ذکر شده روشهای متعدد دیگری برای تولید هیدروژن از منابع گیاهی و نو شونده، یا روشهای بیولوژیک مانند فتوسنتز مصنوعی یا تخمیر توسط باکتریها وجود دارند که روشهای بیولوژیک از روشهای مورد توجه در تحقیقات اخیر به شمار می رود.

ویژگیهای فنی سوخت هیدروژن:

انرژی یک کیلوگرم هیدروژن معادل 5/3 لیتر نفت خام است.

نسبت انرژی به حجم هیدروژن 4/1  نفت و  3/1گاز طبیعی است.

آب دارای 2/11% جرمی هیدروژن است.

دمای سوختن هیدروژن در اتمسفر اکسیژن به ºC3000 می رسد.

محدوده انفجاری هیدروژن در غلظت 59%- 13% است.

ضریب نفوذ هیدروژن cm3/s61/0 (چهار برابر متان) است. حد پایین انرژی حرارتی هیدروژن معادل kj/kg120 و نهایتاً اینکه محصول احتراق هیدروژن فقط آب است.

 هیدروژن بسیار اتشگیربوده و خطر انفجار آن مشابه بنزین است.

نتیجه: هیدروژن سوخت مناسب بدون آلودگی است. لیکن با تکنولوژی موجود، کارکرد و ذخیره سازی آن مشکل و گران است. ابداع روشهای تولید هیدروژن مایع با روشهای اقتصادی مقرون به صرفه، در آینده امکانپذیر خواهد بود.

  


comment نظرات ()
 

javascriptsgoogle
بزرگترین سایت جاوا اسکریپت ایران
Clock And Date