شیمی

دانلودDownload

این نرم افزار 25 نوار ابزار جدید به Word اضافه می کند که با استفاده از آن ها می توانید انواع و اقسام شکل ها، ابزارها، فرمول ها و علائم مورد استفاده در علوم مختلف مانند شیمی، فیزیک و ریاضی را تنها با یک کلیک متن خود اضافه کنید.

Science 62

 دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 26 آذر1387ساعت 4:0  توسط مدیر وبلاگ |  پیشنهادات
 

این هم نسخه جدید نرم افزار قبلی با کلی امکانات اضافه که مطمئنا شما را شگفت زده خواهد کرد. همان طور که قبلا نیز اشاره شده بود، این نرم افزار تعداد زیادی نوار ابزار جدید به Word اضافه می کند که با استفاده از آن ها می توانید انواع و اقسام شکل ها، ابزارها، فرمول ها و علائم مورد استفاده در علوم مختلف مانند شیمی، فیزیک و ریاضی را تنها با یک کلیک به متن خود اضافه کنید.

از جمله امکانات جدید این نرم افزار در مورد شیمی نسبت به نسخه قبلی می توان امکان درج شکل ابزارها به صورت سه بعدی و درج نشانه شیمیایی عناصر با عدد اتمی و عدد جرمی و .... را نام برد. هم چنین سازگاری با Office 2007 نیز یکی از برتری های این نسخه نسبت به نسخه قبلی است. در زیر برخی شکل های رسم شده با این نرم افزار را مشاهده می کنید:

شکل وسایل شیمی 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 26 آذر1387ساعت 3:59  توسط مدیر وبلاگ |  پیشنهادات
 

این فونت شامل تعدادی از علائم مورد استفاده در شیمی می باشد که به عنوان نمونه می توان فلش دوطرفه برای نوشتن واکنش های تعادلی، اوربیتال های مورد استفاده در رسم آرایش الکترونی و ... را نام برد.

Chemistry Font فونت شیمی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 26 آذر1387ساعت 3:58  توسط مدیر وبلاگ |  پیشنهادات
 

نرم افزار FxChem نرم افزاری است بسیار مفید که می تواند بخش اعظمی از مشکلات شما را در تایپ معادلات شیمیایی در Word حل کند

FXChem


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 26 آذر1387ساعت 3:56  توسط مدیر وبلاگ |  پیشنهادات
 

ChemOffice transforms your PC into a chemical & biological publishing, modeling, and database workstation.

ChemOffice is for Windows only. Macintosh users can purchase ChemDraw which includes the latest and most feature-filled version of ChemDraw for the Macintosh. There is no Macintosh software included with ChemOffice.

This ultimate suite includes ChemDraw Ultra 11.0, MestReC, BioViz Ultra 11.0, BioDraw Ultra 11.0, Chem3D Ultra 11.0, GAMESS Pro 11.0, BioOffice Ultra 2008, BioAssay Ultra 11.0, ChemFinder Ultra 11.0, Inventory Ultra 11.0, E-Notebook Ultra 11.0, as well as a full suite of databases: ChemINDEX, ChemACX, & Ashgate Drugs. It adds the BioViz, BioAssay and Inventory applications, as well as the ChemACX and Ashgate Drugs

دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 8 آبان1387ساعت 13:25  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ
 
برنامه محاسبه افت فشار در لوله ها در حالت دو فازی

 

 دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 8 آبان1387ساعت 13:23  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ
 
Another program to aid you in insulation calculation is an Excel 97 spreadsheet called "Insulated Pipe Temperature Prediction Spreadsheet". This spreadsheet can be used to calculate the temperature inside an insulated pipe based on the linear heat loss.
 

 
 دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 8 آبان1387ساعت 13:22  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ
 

On-Line Heat Exchanger Sizing

Calculate the heat load of a liquid-liquid, gas-gas, liquid-gas, evaporator, or condenser application. This program also calculates the outlet temperature or process flowrate of one side of the exchanger. After you calculate your results, this program also allows you to submit them directly to heat exchanger vendors for quotation.

Heat Exchanger Sizing

 

 

 

دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب

+ نوشته شده در  چهارشنبه 8 آبان1387ساعت 13:21  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ
 
VLECalc 1.2

Vapour - Liquid Equilibrium, developed by William D. Kovats. For Windows.

 دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 8 آبان1387ساعت 13:19  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ
 

Chemical Predictor 1.0

Wonderful software for the chemical prediction of electrochemical reactions, developed by Ivan Kessel.

دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 8 آبان1387ساعت 13:18  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ
 
Cooling Tower
 
Quick design of cooling towers. DOS. Developed by Dudley J. Benton, TVA Engineering Lab.
دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 8 آبان1387ساعت 13:17  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ
 

به علت در خواست زیاد نرم افزار شیمی این نرم افزارها نیز به وبلاگ موقتا زبان اصلی اضافه می شود.

زحمت ترجمه را خودتان بکشید.

CHEMIX School

Chemistry software equipped with a periodic table, molecular 3-D viewer, curve fit, spectroscopy, conversion table, dictionary and many advanced graphic tools and calculators. Chemistry lessons and problems are included. More Info
Add Date: 2007-06-10 Size: 1447 (KB) Rate: Price: $ 39.00 Download

ChemLab
An interactive chemistry lab simulation for Windows More Info
Add Date: 2003-06-16 Size: 2714 (KB) Rate: Price: $ 29.99 Download

CHEMSPREAD PRO
Chemistry spreadsheet calculator, Java applet balances equations/stoichiometry More Info
Add Date: 2003-01-22 Size: 1103 (KB) Rate: Price: $ 15 Download

Atoms, Bonding and Structure
Unique interactive multimedia Chemistry teaching software. More Info
Add Date: 2003-02-14 Size: 713 (KB) Rate: Price: $ 24 Download

Atoms, Symbols and Equations
Unique interactive multimedia Chemistry teaching software. More Info
Add Date: 2003-08-03 Size: 696 (KB) Rate: Price: $ 24 Download

The Atom Builder
Interactive Chemistry teaching software. More Info
Add Date: 2004-01-09 Size: 579 (KB) Rate: Price: $ 42 Download

Ionic Bonding
Interactive Chemistry teaching software. More Info
Add Date: 2004-01-09 Size: 579 (KB) Rate: Price: $ 42 Download

Covalent Bonding
Interactive Chemistry teaching software. More Info
Add Date: 2004-01-09 Size: 579 (KB) Rate: Price: $ 42 Download

Chemsaver
Chemsaver is based on periodic table, which will interest everybody concerned with chemistry. More Info
Add Date: 2002-01-01 Size: 337 (KB) Rate: Price: $ 0 Download

ChemCalcs
Chemistry Question and Answer Environment More Info
Add Date: 2005-01-30 Size: 5492 (KB) Rate: Price: $ 39.95 Download

ChemMaths
Solves equations and provides information in chemical engineering, maths,chemistry. Contains numerous equation solvers, unit conversions, chemical data/information/prediction etc More Info
Add Date: 2008-03-16 Size: 4937 (KB) Rate: Price: $ 60 Download


More titles:

Mailbox Guard
Effective email protection against cyberscam. More Info
Add Date: 2002-11-20 Size: 467 (KB) Rate: Price: $ 15 Download

Visual MP3
CD Ripper, MP3 Organizer, Karaoke, Lyric Maker, ID3 tagger and renamer in one player program. More Info
Add Date: 2006-04-12 Size: 3780 (KB) Rate: Price: $ 35.00 Download

Say the Time
Create appointment reminders, hear the time aloud, and more. More Info
Add Date: 2007-03-25 Size: 3343 (KB) Rate: Price: $ 24.95 Download

Spyware Doctor
Download the latest version of Spyware Doctor and scan your PC for thousands of spyware, adware, and malware threats! More Info
Add Date: 2005-05-01 Size: 7810 (KB) Rate: Price: $ 29.95 Download

DomainInspect
Advanced domain WHOIS lookup tool, combined with powerful domain name generator More Info
Add Date: 2004-09-26 Size: 994 (KB) Rate: Price: $ 49.95 Download

VIDEOzilla
Video conversion tool for video files AVI, MPEG, RM, MOV, ASF, WMV, SWF, FLV, MPEG-4 (iPhone/MP4/IPOD/Mobile/PSP/Zune), 3GP, 3G2, M4V, DAT via a right-click menu. More Info
Add Date: 2008-10-05 Size: 13500 (KB) Rate: Price: $ 29.95 Download

Alien Shooter
Be a hero - Save Humanity from the attack by evil monster aliens from outer space. More Info
Add Date: 2005-03-10 Size: 5900 (KB) Rate: Price: $ 19.95 Download

osCommerce Manager
Application to manage osCommerce online store More Info
Add Date: 2006-03-12 Size: 2944 (KB) Rate: Price: $ 89.00 Download

ProjectTrack
Manage all aspects and documents of your projects from a single location. It's a tool for managing the unexpected and all related details as your plan becomes reality. More Info
Add Date: 2007-10-16 Size: 10005 (KB) Rate: Price: $ 59.99 Download
+ نوشته شده در  پنجشنبه 2 آبان1387ساعت 2:0  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ
 

این نرم افزار برای رسم ۳ بعدی ترکیبات و اتم ها به کار می رود.

ورژن:۰.۲

حجم فایل:713 (KB)

دانلود

+ نوشته شده در  پنجشنبه 2 آبان1387ساعت 1:53  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ
 
این هم برنامه chemlab به درخواست آقا عماد :

 

ChemLab Download

Date: 2003-06-16
File size: 2714KB
Limitations: 30-day trial

دانلود

+ نوشته شده در  پنجشنبه 2 آبان1387ساعت 1:10  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ
 
نرم افزار EniG. Chemistry Assistant version 2.4 ( نرم افزار محلول سازی )
نرم افزار EniG. Chemistry Assistant version 2.4 ( نرم افزار محلول سازی )

 

این نرم افزار یک  نرم افزار فوق العاده جالب و کارامد در زمینه شیمی است که به کمک ان می توان هرنوع محلول سازی را محاسبه کرد و انجام داد.


این نرم افزار چندین قسمت جالب و کارامد دارد که یکی از ان ها مربوط به محلول سازی است.
بخشی از قابلیت های این نرم افزار عبارت ا ست :
* محاسبه هر نوع  از محلول سازی
* محاسبه جرم مولکولی ترکیبات شیمیایی با تایپ فرمول مولکولی ان ها.
* یک ماشین حساب بسیار قدرتمند برای محاسبات پیچیده با کارایی های جالب مثل حل معادله درجه دو و ...
* سادگی و راحتی  کار کردن با ان
و ...

با توجه به استقبال خوب دوستان و امار بازید از لینک مربوط  به اموزش محلول سازی و از ان جا که این نرم افزار بسیار جالب و مفید است , یک فایل اموزشی با توضیحاات ساده و مختصر برای کارکردن با این نرم افزار تهیه کرده ام که همراه نرم افزار در فایل فشرده قرار گرفته است و به کمک ان به راحتی و بدون مشکل می توانید با این نرم افزار کار کنید و با تمرین و کار کردن با این نرم افزار مهارت خود را در محلول سازی بالا برید.

دانلود نرم افزار محلول سازی به همراه فایل اموزشی با حجم 1.2 مگابایت

پس از دانلود فایل را از حالت فشرده خارج کنید.
پسورد : www.4800.blogfa.com
نرم افزار periodictable
نرم افزار periodictable

 

این نرم افزار یک جدول تناوبی زیبا و جالب است که با کلیک بر روی هر عنصر ویژگی ها و خواص ان عنصر را نمایش می دهد.

این نرم افزار ساده و کم حجم می باشد و نیاز به نصب هم ندارد.

 

 

دانلود نرم افزار periodictable با حجم ۵۰۰ کیلوبایت

 

پسورد : www.4800.blogfa.com

 
نرم افزار Element Gorilla

نرم افزار Element Gorilla

 

این نرم افزار کم حجم و جالب برای تمرین و یادگیری نماد و نام های عناصر جدول تناوبی است که با طرح سوالات چند گزینه ایی و ارائه چند نوع مختلف از سوالات  شما را در یادگیری هر چه بهتر نام و نماد هر عنصر کمک خواهد کرد.

کار کردن با این نرم افزار بسیار ساده است و برای هر سن و سطحی می تواند مفید باشد.

 

 

دانلود نرم افزار Element Gorilla با حجم ۶۰۰ کیلوبایت

 

پسورد : www.4800.blogfa.com
نرم افزار Periodic Library 1.8

نرم افزار Periodic Library 1.8 

 

این نرم افزار کم حجم به صورت یک جدول تناوبی است که اطلاعاتی نظیر: جرم اتمی , حالت های  اکسیداسیون , نقطه جوش , نقطه ذوب , دانسیته , آرایش الکترونی , خاصیت اسیدی و بازی , ساختار بلوری , الکترونگاتیوی و ... در مورد عناصر جدول تناوبی را در اختیار شما قرار می دهد.

 

 

نرم افزار Periodic Library 1.8 با حجم ۳۳۰ کیلوبایت

پسورد :www.4800.blogfa.com
نرم افزار ChemLab V1.0

نرم افزار ChemLab V1.0

 این نرم افزار یک شبیه ساز ازمایشگاه می باشد که شما میتوانید به راحتی وسایل و مواد مورد نظر خود را انتخاب کنید و ازمایش مورد نظر را شبیه سازی کنیید و نتیجه ازمایش را ببینید.

این نرم افزار کم حجم و جالب را حتما دانلود کنید.

 

 

 

نرم افزار ChemLab V1.0 با حجم ۱۴۰ کیلوبایت

 

پسورد : www.4800.blogfa.com

 

نرم افزار ارائه شده ورژن 1.0 می باشد. در صورت در خواست ( در قسمت نظرات میتوانید مطرح کنید ) ورژن های 2.4 و 2.5 ان که حجم بیشتری دارد ( حدود 2 مگابایت ) برای دانلود قرار داده می شود.
نرم افزار Chem4DDemo

نرم افزار Chem4DDemo

شاید برای تهیه یک مطلب شیمی , گزارش یا پایان نامه و ... به نوشتن واکنش هایی نیاز داشته باشید که با نرم افزارهای موجود ممکن نباشد به کمک این نرم افزار این می توانید این کار را انجام دهید.

این نرم افزار برای رسم و طراحی واکنش بین مواد شیمیایی و نوشتن واکنش هایی که با ابزارهای موجود مثل woed نمی توان ان ها را رسم کرد کاربرد دارد.

با این نرم افزار به راحتی می توانید مولکول و ماده مورد نظر خود را رسم کنید و پرینت بگیرید.

 

 

 

دانلود نرم افزار Chem4DDemo با حجم ۱.۸ مگابایت

پسورد : www.4800.blogfa.com

 
 

نرم افزار AcidBaseLab
نرم افزار AcidBaseLab

 

این نرم افزار برای انجام تیتراسیون های اسید ها و بازها است که بدون انجام ازمایش میتوانید نتیجه تیتراسیون را به همراه نمودار ان مشاهده کنید .

با این نرم افزار میتوانید تیتران و انالیت خود را انتخاب کنید و تیتراسیون را انجام دهید و در پایان تیتراسیون نمودار حجم مصرفی تیتران بر pH را برای شما رسم میکنند.

پس از افزودن هر میزان از تیتران میتوانید pH را مشاهده کنید .

تعداد 59 مورد محلول و 9 مورد معرف وجود دارد که می توانید برای تیتراسیون خود انتخاب کنید .

لازم به ذکر است که کار کردن با این برنامه بسیار ساده و اسان است .

 

دانلود نرم افزار AcidBaseLab با حجم ۷.2 مگابایت
نرم افزار Chemical Reactivity 1.6

این نرم افزار به بررسی مخلوط های مواد شیمیایی می پردازد.

با استفاده از این نرم افزار میتوانید دو گروه ماده شیمیایی مثل الکل ها و اسید ها را انتخاب کنید و نتایج و خطرات مخلوط کردن ان ها را مشاهده کنید.

 

دانلود نرم افزار Chemical Reactivity 1.6 با حجم 4.4 مگابایتنرم افزار The Chemical Thesaurus 4.0

این نرم افزار دارای شش بخش اصلی است
Chemical Species: اطلاعات در مورد شناخته شده ترین مواد شیمیایی به ترتیب حروف الفبابه همراه ساختار و اطلاعاتی در مورد ان
Chemical Reactions : بررسی انواع واکنشهای شیمیایی واطلاعاتی در مورد ان ها
Reaction Types : واکنشها مختلف در شیمی به همراه مثال از ان واکنش ها.
As/A2 Chemistry : این بخش که در واقع یک بخش سوال و جواب است و جنبه آموزشی دارد
تمریناتی برای موازنه کردن واکنشها به شکلی جالب
تمرین در مورد پیشگویی محصولات طرف دوم واکنش
محاسبه گر وزن مولکولی

در بخش ترموشیمی اطلاعات شیمی فیزیکی حدود30 واکنش شیمیایی آورده شده است.
در نهایت اینکه این نرم افزار میتواند برای دانش آموزان دبیرستانی در آموزش شیمی بسیار مفید باشد

و ...

 

دانلود نرم افزار The Chemical Thesaurus 4.0 با حجم 16.2 مگابایت

  

نرم افزار atom visualizer

این نرم افزار یک جدول مندلیف باساختاری ساده و حجم کم است که با کلیک بر روی خانه های جدول عنصر مورد نظربه همراه الکترون های اطراف هسته به صورت سه بعدی و متحرک به نمایش در می اید .
این برنامه نیاز به نصب ندارد .

 

دانلود نرم افزار atom visualizer با حجم ۳۰۰ کیلو بایت

پس از دانلود فایل را خارج کنید
پسورد : www.4800.blogfa.com

 
 

نرم افزار PLTable
یک جدول مندلیف با استفاده های متنوع و جالب

 

نمایش خواص و مشخصات عناصر از جمله جرم اتمی , درجه اکسیداسیون , نقطه ذوب , نفطه جوش و ...
تعیین وزن مولکولی با دادن فرمول مولکول
تعین درجه اکسیداسیون
و....

دانلود نرم افزار PLTable با حجم ۱.۳۰ مگابایت

پس از دانلود فایل را خارج کنید
پسورد : www.4800.blogfa.com

+ نوشته شده در  پنجشنبه 23 خرداد1387ساعت 12:25  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ
 
جدول تناوبی که بصورت جاوا می باشد و در اکثر گوشیهای تلفن همراه قابل نصب است.
برای دریافت نرم افزار جدول تناوبی که اطلاعات نسبتا کاملی را در مورد عنصرهای جدول تناوبی در اختیار شما قرار می دهد.

 

اطلاعاتی از قبیل نقطه ذوب، جوش، آرایش الکترونی، شکل سلول واحد بلوری، شعاع کووالانسی، شعاع اتمی ،گرمای تبخیر و ...

دانلود

+ نوشته شده در  سه شنبه 24 مهر1386ساعت 22:14  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ
 
با سلام خدمت دوستان عزیز . برای بهتر شدن سرعت دانلود نرم افزارها می توانید از برنامه ی Internet Download Manager استفاده نمایید. در ضمن به حجم نرم افزار ها نیز توجه داشته باشید.
نرم افرار بسیار مهم وکاربردی کوییز quiz-builder

 

این نرم افزار انواع آزمونها را به عمل آورده ونتیجه کار را به صورت درصد گزارش می کند وقابلیت دیدن جوابهای درست وجوابهای غلط آزمون دهنده را دارد

سوالات طرح شده دراین نرم افزار می تواند به صورت درست یا غلط، چهار گزینه ای ،به هم متصل کنید و......باشد

بعد از طرح سوال در این نرم افزار خروجی کار می تواند به صورت فلش ،و... باشد که برای اجرا نیازی به نرم افزار کوییز ندارد

سایت نرم افزار جهت دانلود

 


 

دراین قسمت شما با وارد شدن در آزمایشگاه مجازی ،از هر فصل یا مبحثی فلش دانلود کرده وسپس در کامپیوتر خود مشاهده نمایید

آزمایشگاه فیزیک و ریاضی

 


 

 موازنه واکنشهای شیمیایی educationsoft

 

به جای وقت گذاشتن برای موازنه یک معادله پیچیده و آزمایش روش های مختلف برای موازنه آن، تنها با یک کلیک معادله را موازنه کنید  ومی توانید واکنش های مورد نظر خود را درون بانک اطلاعات نرم افزار جستجو کنید. یعنی واکنش گر یا محصول خاصی را انتخاب کنید و دنبال واکنش هایی بگردید که دارای آن واکنش گر یا محصول می باشند

محدودیت نسخه   این است که تنها سه ماده را به عنوان واکنش دهنده و سه ماده را به عنوان فراورده می توانید وارد کنید

دانلود

 


  Scienc64نرم افزار 

 

 

یک منوی بسار زیبا وجالب شیمی وفیزیک بر روی نرم افزارword   ایجاد مینماید که بااستفاده از آن به تمام ابزار های علمی شیمی فیزیک و... دسترسی دارید ودیگر نگران تایب ونوشتن فرمولها وشکلهای علمی نخواهید بود

اما قبل از نصب نرم افزار ابتدا باید اجازه استفاده از Macro ها را به Word

 بدهید. برای این کار در محیطWord از منویTools  وارد مسیر Tools>Macro>Security شده و گزینهMedium  را انتخاب کرده وتایید کنید. سپس به طور کامل ازWord  خارج شویدو سپس نصب Scienc64 را شروع کنید

برای نصبScienc64  فایل installS64GD8.exe را اجرا کرده  درحین نصب   خانه ها را خالی بگذارید

بعد از نصب نرم افزار، واردWord  شده و در صورت دادن پیغام، با انتخابAlways trust 

macros ... روی Enable Macros کلیک کنید

حال اگر به قسمت نوار ابزارهایWord  نگاه کنید، یک نوار ابزار کوچکs64  در آن ظاهر میشود

با کلیک روی دکمه s64 چند نوار ابزار و یک منوی جدید به محیط Word اضافه می شود

 برای از بین بردن مهلت ۱۵ روزه نرم افزار ازمنویScienc64گزینه Activation / licence

راانتخاب کنیددرگوشه سمت راست پنجره یک کد ۱۰ رقمی مشاهده می شودآن را بدون خط تیره در فایل keygen موجود در نرم افزار وارد کرده وسپس روی منوی

 calculer کلیک کنید کد جدید ظاهر شده را به همان صورت ظاهر شده در قسمت زیرین آن پیست نماییدنام وایمیل را به دلخواه وارد نموده وروی activate کلیک کرده وok نمایید

دانلود نرم افزار

دانلود کرک

 


 

بازی با جدول تناوبی

 

یک نرم افزار جالب جدول تناوبی بوده که به صورت سرگرمی به آموزش جایگاه عناصر 

می پردازد

دانلود

 


 

نرم افزار   science word

 

یک نرم افزار بسیار جالب برای نوشتن مقالات و موضوعات شیمی وفیزیک و.....می باشد که دارای تمام امکانات لازم نوشتاری شیمی وفیزیک می باشد جهت نوشتن فرمول های پیچیده رسم شکلها  وبه عبارت بسیار ساده یکword   کامل شیمی ،فیزیک است

دانلود

 


 

نرم افزار های مرتبط با علم شیمی :

 

فونت شامل تعدادی از علائم مورد استفاده در  شیمی می باشد که به عنوان نمونه می توان فلش دوطرفه برای نوشتن واکنش های تعادلی، اوربیتال های مورد استفاده در رسم آرایش الکترونی و ... رانام برد. برای نصب فونت کافیست آن را کپی کرده و سپس پوشه Fonts موجود در Control Panel را باز نموده و در این پوشه Paste کنید.
برای استفاده علائم این فونت در Word دستور Insert>Symbol را اجرا نموده و فونت Chemistry را از قسمت Font انتخاب کنید و پس از انتخاب علامت مورد نظر روی Insert کلیک کنید 

          
 
دانلود فونت

Size: 37 KB   

  درج شکل ها و نشانه هایعلمی در Word با Scienc64 v6.2

این نرم افزار تعداد زیادی نوار ابزار جدید به Word اضافه می کند که با استفاده از آن ها می توانید انواع و اقسام شکل ها، ابزارها، فرمول ها و علائم مورد استفاده در علوم مختلف مانند شیمی، فیزیک و ریاضی را تنها با یک کلیک به متن خود اضافه کنید. از جمله امکانات جدید این نرم افزار در مورد شیمی  نسبت به نسخه قبلی می توان امکان درج شکل ابزارها به صورت سه بعدی و درج نشانه شیمیایی عناصر با عدد اتمی و عدد جرمی و .... را نام برد. در زیر برخی شکل های رسم شده با این نرم افزار را مشاهده می کنید:
                              

:: روش نصب و استفاده ::

قبل از نصب نرم افزار Scienc64 ابتدا باید اجازه استفاده از Macro ها را به Word بدهید. برای این کار در محیط Word از منوی Tools وارد مسیر Tools>Macro>Security شده و گزینه Medium را انتخاب کرده و تایید کنید. سپس به طور کامل از Word خارج شوید و سپس نصب Scienc64 را شروع کنید.
برای نصب Scienc64 فایل installS64GD8.exe را اجرا کرده و به ترتیب گزینه های زیر را انتخاب کنید:
Install>I agree>خانه ها را خالی بگذارید>Activate>Close
بعد از نصب نرم افزار، وارد Word شده و در صورت دادن پیغام، با انتخاب Always trust macros ... روی Enable Macros کلیک کنید. حال اگر به قسمت نوار ابزارهای Word نگاه کنید، یک نوار ابزار کوچک مثل شکل زیر اضافه شده است:

با کلیک روی دکمه s64 چند نوار ابزار و یک منوی جدید به محیط Word اضافه می شود. از منوی Scienc64 برای ظاهر نمودن نوار ابزارهای اختصاصی شیمی، فرمول نویسی، فلش ها، الکتریسیته، مکانیک، نور، صوت، ریاضی و ... استفاده کنید:
             
برای فعال سازی نرم افزار و از بین بردن محدودیت 15 روزه آن، از منوی Scienc64 گزینه Activation/Licence را انتخاب کنید. در گوشه بالای سمت راست پنجره ظاهر شده یک کد 10 رقمی به نام Windows serial مشاهده می شود. فایل Keygen Scienc64.exe را از پوشه نصب نرم افزار اجرا کنید و این کد 10 رقمی را (بدون خط تیره) در قسمت Code Windows وارد کنید و سپس روی Calculer کلیک کنید. حال کد ایجاد شده در قسمت Code de Débridage را در قسمت Registration Code پنجره Activation وارد کنید. قسمت Name/Email را نیز به دلخواه قرار دهید و روی Activate کلیک کنید. آن گاه روی OK و سپس Close کلیک کنید.
                         
دانلود نرم افزار Scienc64 v6.2
+ نوشته شده در  چهارشنبه 18 مهر1386ساعت 11:11  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ
 

 

 

 

جزوه آموزشی HYSYS که فارسی می باشد.

Image حجم فایل: 3.5 مگابایت

Image دریافت  

بهتره که 2 تاشو داشته باشین . البته این دوره پیشرفته هستش:

   Image دریافت

منبع : www.shimist.ir

+ نوشته شده در  جمعه 13 مهر1386ساعت 2:41  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ
 
برنامه جهت ترسیم نمودار 3 جزئی آب-اتانول-d-limonene میباشد .

 

همه دی تاها در سورس برنامه وارد شده و شما کافیست کلیک بفرمایید . وقتی کار برنامه به پایان رسید و خارج شد یه فایل با پسوند txt در کنار همون فایل اجرایی میسازه و شما اگه اون فایل رو در برنامه اکسل بازش کنید و نمودارشو رسم کنید . میبینید که منحنی تعادلیش رو رسم میکنه .
در نمودارهای مثلثی مهم رسم قوس وسط مثلث میباشد ( نمودار تعادلی ) .
توجه کنید که این نمودار مربوط به مثلث قایم الزاویه است که قائده آن روی محور عمودی افتاده است .

 

Imageحجم نرم افزار: 150 کیلوبایت

Imageدریافت نرم افزار

Imageپسورد فایل: www.shimist.ir

+ نوشته شده در  جمعه 13 مهر1386ساعت 2:24  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ
 
این نرم افزار یک شبیه ساز NMR است که میتوانید با ترسیم یک ساختار آلی طیف NMR آنرا به همراه اطلاعات مربوطه مشاهده کنید. هرچند رسم ترکیبات آلی توسط این برنامه امکانپذیر است ولی اگر یک برنامه ترسیم ساختار مولکولی مثلChemDraw داشته باشید بهتر است زیرا این برنامه امکانات بیشتر و راحت تری را برای رسم ساختار در دسترس قرار میدهد.
این برنامه فایلهای نرم افزارهایChemWindow, ChemDraw و Isis/Draw را نیز قبول میکند. البته برای دیدن طیف NMR یک ترکیب آلی حتما لازم نیست تا شکل آنرا رسم کنید بلکه با دادن اطلاعاتی نظیر جابجایی های شیمیایی، ثابتهای کوپلینگ و ... نیز میتوانید طیف را مشاهده کنید.

 

حجم نرم افزار: 25 مگابایت

 Imageدریافت نرم افزار

 Image شماره سریال برنامه: N-500-011292-715

+ نوشته شده در  جمعه 13 مهر1386ساعت 2:24  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ
 
 
این نرم افزار جزء یکی از قدرتمند ترین نرم افزارهای حال حاظر در مهندسی شیمی می باشد.
 
HYSYS 3.2 is the second minor release on the HYSYS 3 series and builds on the significant advancement in simulation technology offered in HYSYS 3.01 and 3.1. As with every AspenTech product, it reflects our commitment to delivering Process Asset Lifecycle Management within a platform that is the world leader in ease of use and flexibility, and sets the standard for an open engineering environment. This version provides the technology framework to support Steady State process design, Dynamic operability and management, Asset Planning and Utilization and Real Time Optimization. This allows you, our customer, to further leverage your modeling investment to obtain real business benefits.

HYSYS 3.2 was designed with three main purposes in mind. One to deliver the first level of integration between HYSYS and the Aspen Engineering Suite products since the combination of Hyprotech and Aspentech. Second, improve the Upstream capabilities of HYSYS by providing a Upstream option which delivers new thermodynamic capabilities in Black oils and PVT as well as improved integration with Upstream well and flowline modeling tools. Thirdly to continue to add engineering enhancements for both steady state and dynamics that will enable users to extract more value from HYSYS.
 
 

نکته: این ورژن کرک شده است.

Imageحجم نرم افزار: 250 مگابایت

Imageدریافت نرم افزار

Imageپسورد فایل: www.shimist.ir

+ نوشته شده در  جمعه 13 مهر1386ساعت 2:22  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ
 
این یکی از نرم افزارهای گران قیمت و نایاب برای طراحی کوره های صنعتی می باشد و کلیه تجهیزاتی که با انتقال حرارت سروکار دارد که اگر اشتباه نکرده باشم موتور قدرتمند نرم افزارهای تسک هم در اون قرار داده شده است برای اطلاعات بیشتر درباره این نرم افزار می توانید به تاپیک مقایسه شبیه سازها مراجعه کنید. من خودم خیلی با این نرم افزار کار کردم ولی به دلیل بالا بودن حجمش نتونسته بودم آپلودش کنم. خیلی در نت دنبالش بودم تا اینکه پیداش کردم. و برای شما دوستان قرار دادمش. بهتره که کار با این گونه نرم افزارهایی رو که مهم کردم رو یاد بگیرید. خیلی به کارتون میخوره.
موفق و سربلند باشید.

 

 ASPENTECH.HTFS.V2006

HTFS - Heat Transfer Innovation

Aspentech's HTFS products offer-state-of-the-art heat exchanger simulation and design based on over 35 years of industry-lead research. Our aim is to enhance the value of heat transfer solutions by providing the most integrated product offering across the widest range of technology. This allows you to use the most advanced physically-based modelling from unit design and overall process design through to optimisation and operational monitoring.

 

پسورد فایل و دیگر اطلاعات در فایل دانلودی موجود است.

Imageحجم نرم افزار: 400 مگابایت

Imageدریافت نرم افزار

Imageپسورد فایل: www.shimist.ir

+ نوشته شده در  جمعه 13 مهر1386ساعت 2:21  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ
 
نرم افزار Pipenet
 
این نرم افزار قادر به انجام محاسبات در سه حالت فازی را دارد، بیشتر جهت محاسبات هیدرولیکی، انتخاب نوع و اندازه و جنس لوله در شبکه سازی پمپ ها و اتصالات کاربر دارد. و همچنین ساپورت کنند کلیه تجهیزات از جمله فیتینگ ها، فلنج (فلنچ)و ... می باشد. علاوه بر این ها دارای بانک اطلاعاتی قدرتمندی می باشد.
http://www.sunrise-sys.com/images/home_img2.gif
 
 

حجم نرم افزار: 27 مگابایت

Imageدریافت نرم افزار

 Imageپسورد فایل: www.shimist.ir

+ نوشته شده در  جمعه 13 مهر1386ساعت 2:19  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ
 
این نرم افزار یه دستیار بسیار کارآمد برای محاسبات شما میباشد.

 

شاید تاکنون با محاسبات پیچیده و طولانی مکانیک سیالات رو محاسباتی از این دست روبرو شده باشید که در این مواقع تبدیل واحدها کاری آزار دهنده خواهد بود.

این نرم افزار به راحتی و با قابلیت اکثر واحدهای اندازه گیری به یکدیگر کار شما را آسان خواهد کرد.

 

حجم فایل: 1 مگابایت

دانلود  

پسورد : www.shimist.ir  

+ نوشته شده در  جمعه 13 مهر1386ساعت 2:19  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ
 
نرم افزار دستیار شیمی در واقع ماشین حسابی بسیار کامل در زمینه شیمی میباشد.

 

این نرم افزار  با وجود حجم کم  ، قابلیتهای بسیاری مانند:

  • محاسبات محلولها
  • تعادلهای فیزیکی
  • تعادلهای شیمیایی
  • تبدیل واحد های مرسوم
  • و....

 میباشد و قطعا برای شما مفید خواهد بود .

 
   
  
 

حجم برنامه: 1 مگابایت

دانلود

پسورد فایل: www.shimist.ir

+ نوشته شده در  جمعه 13 مهر1386ساعت 2:18  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ
 
نرم افزار Periodic  Table که به PL Table معروف است نرم افزاری دیگر برای شبیه سازی جدول تناوبی عناصر است با این تفاوت که این نرم افزار محیطی جالب تر و از نظر محتوا به مراتب کاملتر است.

 

ماشین حساب شیمی هم در این نرم افزار موجود است.

حجم نرم افزار: 2 مگابایت

پسورد فایل: www.shimist.ir

دانلود  

برای کرک کردن برنامه از :

Name: Uncle Tom

و برای key از AXS7Q4-CPGMH-JJVEZ-2SSMH-C9KWR-VLMA9 استفاده کنید. 

+ نوشته شده در  جمعه 13 مهر1386ساعت 2:16  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ
 
این برنامه در واقع کاتالوگ مواد شیمیایی کمپانی مرک آلمان است. اگر شما در آزمایشگاه خود از محصولات مرک استفاده میکنید نیاز به این برنامه خواهید داشت. قطعا بسیاری از کسانی که در آزمایشگاههای شیمی مشغول فعالیت هستند میدانند برای تهیه مواد شیمیایی باید علاوه بر نام ماده مورد نظر خود، کد محصول یا همان Art No ماده را بدهند تا دقیقا همان گرید مورد نظر، خریداری گردد.مثلا کمپانی مرک دارای چند نوع اسید سولفوریک میباشد که هر کدام کیفیت و کاربرد و قیمت متفاوتی دارند. باید بدانید کیفیت GR میخواهید یا Extra Pure ؟ یک شیمیست حرفه ای باید به این نکات توجه داشته باشد.
 همچنین در این برنامه اطلاعات فیزیکی مواد و علائم خطر آن آمده است.

 

 

The_Merck_Chemical_Database

 

این نرم افزار از سرور های Rapidshare و FileFactory قابل دریافت است.

حجم نرم افزار حدود 300 مگابایت است.

 Download

 پسورد: www.shimist.ir

+ نوشته شده در  جمعه 13 مهر1386ساعت 2:15  توسط مدیر وبلاگ |  پیام به مدیر وبلاگ
 

 

این نرم افزار قدرتمند ترین نرم افزار در شبیه سازی و طراحی در مهندسی شیمی و رشته های وابسته به آن می باشد.

Aspen Engineering Suite v11.1 3CD ISO


Aspen Engineering Suite v11.1 3CD ISO | 1.1 GB

Advanced Systems for Power Engineering, Inc. (ASPEN) is a developer and marketer of state-of-the-art engineering software for electric utilities.
ASPEN was founded in 1986 with a commitment to technical excellence, knowledgeable support and training, and continued software improvement in response to user input. Our customers include hundreds of electric utilities, consulting companies, government organizations and large industrial complexes in about 50 countries, all over the world.

ASPEN is well known for its pioneering work in sparse-vector computational methods and graphical user-machine interface for power system applications. Everyone on the technical staff has had practical experience in electric utility companies

 

Imageنکته: نرم افزار به صورت CD Image میباشد در 3 CD که باید بعد از دانلود روی CD رایت شود.

Imageحجم نرم افزار: 1.1 گیگابایت

Imageدانلود نرم افزار 

Imageپسورد فایل: www.shimist.ir

 

javascriptsgoogle
بزرگترین سایت جاوا اسکریپت ایران
Clock And Date